ЗДС - 2011 г.

8. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на ТУ-София
    8.1. Заповед за класиране - обект 8.1
    8.1. Заповед за класиране - обект 8.2


7. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в стол 15 на студентските общежития на ТУ-София


6. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ-София


5. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в студентските общежития на ТУ-София


4. Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на ТУ-София
    4.1. Заповед за класиране - обект 1
    4.2. Заповед за класиране - обект 2
    4.3. Заповед за класиране - обект 3
    4.4. Заповед за класиране - обект 4


3. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ-София) и намиращи се в учебен
блок 1 - Ректорат и студентско общежитие блок 2 на ТУ-София

    3.1. Заповед за класиране - обект 1
    3.2. Заповед за класиране - обект 2


2. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична и частна държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Технически Университет - София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета
    2.1. Заповед за класиране - обект 2.1
    2.2. Заповед за класиране - обект 2.2
    2.3.1. Заповед за класиране - обект 2.3.1
    2.3.2. Заповед за класиране - обект 2.3.2
    2.3.3. Заповед за класиране - обект 2.3.3
    2.3.4. Заповед за класиране - обект 2.3.4
    2.3.5. Заповед за класиране - обект 2.3.5
    2.3.6. Заповед за класиране - обект 2.3.6
    2.3.7. Заповед за класиране - обект 2.3.7
    2.3.8. Заповед за класиране - обект 2.3.8
    2.3.9. Заповед за класиране - обект 2.3.9
    2.3.10. Заповед за класиране - обект 2.3.10
    2.3.11. Заповед за класиране - обект 2.3.11
    2.3.12. Заповед за класиране - обект 2.3.12
    2.3.13. Заповед за класиране - обект 2.3.13
    2.4. Заповед за класиране - обект 4
    2.5. Заповед за класиране - обект 5


1. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращи се в Учебно-спортна оздравителна база Созопол (УСОБ Созопол).
    1.1. Заповед за класиране - обект 1
    1.1. Заповед за класиране - обект 2