ЗДС - 2022 г.

47. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с площ от 1,00 кв. м. за поставяне и поддържане на вендинг автомат само за кафе и топли напитки в учебен блок 1 - Ректорат до зали 1153-1154)"

46. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с обща площ от 27,00 кв. м. (17 кв. м. помещение и 10,00 кв. м. част от покривното пространство) за разполагане на телекомуникационно съоръжение на студентско общежитие блок 2"

45. "Процедура за продажба на движими вещи - гранитни павета около 5 куб.м., находящи се в НПГ по КТС град Правец на първия явил се по време купувач"

44. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 9, с предназначение- за кафе-бюфет"

43. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост представляващ незастроен терен - за поставяне на преместваемо съоръжение"
    43.1. Заповед за класиране

42. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 1, с предназначение- за търговия и услуги"
    42.1. Заповед за класиране

41. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 1, пред зали 1153-1154 с предназначение- за поставяне н поддържане на автомат за кафе и топли напитки"

40. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 2 с предназначение- за кафе-бюфет"
    40.1. Заповед за класиране

39. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост в учебен блок 4, фоайе, партер с предназначение- за кафе-бюфет"
    39.1. Заповед за класиране

38. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движимата вещ - гранитни павета 10х10х10х - цялото количество от около 5 куб.м. находящи се в ПГ по КТС град Правец"

37. "Процедура за продажба на движими вещи - употребявани МПС на първи по време явил се купувач"

36. "Процедура за отдаване под наем на обект в студенско общежитие блок 54, вход A с площ 12,00 кв.м."
    36.1. Заповед за класиране

35. "Процедура за отдаване под наем на обект в студенско общежитие блок 59, вход A с площ 31,68 кв.м."
    35.1. Заповед за класиране

34. "Процедура за отдаване под наем на обект в студенско общежитие блок 59, вход Г с площ 75,60 кв.м."
    34.1. Заповед за класиране

33. "Процедура за провеждане на търг за продажба на движими вещи - употребявани леки автомобили"

32. "Процедура за провеждане на търг за продажба на движими вещи - употребявани МПС"

31. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 59, вход А, с площ от 108,00 кв.м. и предназначение за склад-офис"

30. "Процедура за продажба на движими вещи - употребявани леки автомобили след втора процедура на явилия се първи по време купувач"

29. "Процедура за провеждане на търг за определяне на купуващ на движими вещи находящи се в НПГ по КТС гр. Правец"

28. "Процедура за отдаване под наем на обект представляващ 1/2 и.ч. от кухненски блок находящ се в УСОБ Созопол"

27. "Процедура за отдаване под наем на обект в студентско общежитие блок 54, вход А с площ 75,00 кв.м."

26. "Процедура за отдаване под наем на обект в студенско общежитие блок 59, вход Г с площ 75,60 кв.м."

25. "Процедура за отдаване под наем на обект в учебен блок 7, хале 10"

24. "Процедура за провеждане на търг за продажба на движими вещи - МПС по опис"

23. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на движими вещ - употребявани леки автомобили и ремарке за лек автомобил"

22. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следния излязлъл от употреба актив - ограда, находящи се на територията на блок 8 на ТУ – София"

21. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следните излезли от употреба активи за скрап, находящи се в студентско общежитие, блок 2 и вещи за скрап, останали непродадени по Заповед № ОН-25/03.02.2022"

20. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 59, вход Г на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

19. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 59, вход Б на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

18. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 59, вход B на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

17. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 59, вход A на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

16. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 54, вход B на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

15. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 54, вход Б на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

14. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 54, вход А на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

13. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 1,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 13 на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки"

12. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот публична държавна собственост, представляващ празна площ от 2,00 кв.м. , находящ се в студентско общежитие блок 12 на ТУ - София за поставяне и поддържане на автомат за пакетирани стоки"

11. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 59, вход Г, с площ от 75,60 кв.м. и предназначение за търговия и услуги"

10. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 59, вход Б, с площ от 108,00 кв.м. и предназначение за ресторант"

9. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 59, вход А, с площ от 108,00 кв.м. и предназначение за склад-офис"

8. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 54, вход А с площ от 75,00 кв.м. и предназначение за търговия и услуги"

7. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 4, с площ от 69.60 кв.м. и предназначение за кафе -бюфет"

6. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в студентско общежитие блок 3, с площ от 63,53 кв.м. и предназначение за кафе -бюфет"

5. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площ от 33,50 кв.м. от покривното пространство на студентско общежитие блок 2 и технологична кабина, за разполагане на телекомуникационно съоръжение"

4. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост нагодящ се в учебен блок 2, фоайе, с предназначение- за инсталиране на автоматична пощенска станция"

3. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост площ от 16,00 кв.м. от покривното пространство на учебен блок 10, с предназначение- за разполагане на телекомуникационно съоръжение"

2. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в учебен блок 7, хале 10, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база"

1. "Непродадени движими вещи по опис за продажба на явил се първи по време купувач"