ЗДС - 2021 г.

28. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в учебен блок 9"

27. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в учебен блок 7, хале 10, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска базаи"

26. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи"

25. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на излезли от употреба движими вещи, съгласно опис"

24. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач движими вещи"

23. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ търговски обект- кафе-бюфет в учебен блок 9"

22. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост находящ се в учебен блок 7, хале 10, с предназначение- производствена дейност и складово-търговска база"

21. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост - площ от 35.00 кв.м. от покривното пространство на учебен блок 10, за разполагане на телекомуникационно съоръжение"

20. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, адрес- гр. Костенец, ул. „Средна гора“, УПИ VIII, кв.84, по плана на гр. Костенец."

20.1 Заповед за класиране

19. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, находящ се в ДФВС ,представляващ обект от 1,00 кв.м.,с предназначение - за поставяне и поддържане на вендинг автомат за пакетирани стоки."

18. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, находящ се в учебен блок 1 -Ректорат,представляващ обект от 88,20 кв.м.,с предназначение - за предлагане на услуги и дейности с образователен, научен и изследователски характер."

17. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, находящ се в студентско общежитие блок 59/Г,представляващ обект от 64,70 кв.м., с предназначение - за обществена пералня."

16. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, находящ се в студентско общежитие блок 59/Б,представляващ обект от 8 кв.м., включващ помещение част от таван и празна площ от покривното пространство, с предназначение - за инсталиране на телекомуникационно съоръжение."

15. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, находящ се в студентско общежитие блок 13,представляващ обект от 10 кв.м., включващ помещение част от таван и празна площ от покривното пространство, с предназначение - за инсталиране на телекомуникационно съоръжение."

14. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост- АДС№655/11.11.1991г., с административен адрес гр. Созопол, ул. „Лазурен бряг“ 7, с предназначение - кухненски блок, с обща площ от 358 кв.м. в режим на съсобственост, в равни дялове с „Асарел Медет“ АД, гр. Панагюрище."

13. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение книжарница, в която да се предлага и техническа литература, учебници и учебни полагала, канцеларски материали и др. Местонахождение на обекта - учебен блок 1 - Ректорат на ТУ-София с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8 - съгласно схема. Площ на обекта 86,01 (осемдесет и шест и 0,1) кв.м..

12. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост с административен адрес гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ 8, учебен блок 4, фоайе, с предназначение- за кафе-бюфет, с площ от 93,00 кв.м..

12.1 Заповед за класиране

11. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за спортна зала. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 33, вх. А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 192,00 кв. м..

11.1 Заповед за класиране

10. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за обществена пералня. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 59, вх. Г на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 64,70 кв. м..

10.1 Заповед за класиране

9. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 59, вх. А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

9.1 Заповед за класиране

8. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 59, вх. Б на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

8.1 Заповед за класиране

7. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 59, вх. В на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

7.1 Заповед за класиране

6. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 59, вх. Г на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

6.1 Заповед за класиране

5. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 12 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

5.1 Заповед за класиране

4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за кафе и топли напитки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 16 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

4.1 Заповед за класиране

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за хранителни стоки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 13 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

3.1 Заповед за класиране

2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за хранителни стоки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 33, вх. А на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

2.1 Заповед за класиране

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот- публична държавна собственост, представляващ обект с предназначение за поставяне и поддържане на автомат за хранителни стоки. Автоматът се поставя до входа на блока и е със свободен достъп за външни лица. Местонахождение на обекта – Студентско общежитие блок 16 на ТУ-София с административен адрес гр. София, Студентски град. Площ на обекта 1,00 (един) кв. м..

1.1 Заповед за класиране