ЗДС - 2020 г.

34. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " книжарница", с площ 86,01 кв.м., находящ се в Технически университет - София учебен блок 1-ректорат".

33. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 525 Д с регистрационен номер СВ 8080 МХ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София "

32. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 316 I с регистрационен номер СА 6268 АМ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София"

31. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 525 Д с регистрационен номер СВ 8080 МХ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София "

30. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 316 I с регистрационен номер СА 6268 АМ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София"

29. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ обект на територията на ПСМРД с предназначение - работилница и склад, с площ на обекта 74 кв.м."

29.1 Заповед за класиране

28. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ празна площ за щанд за канцеларски материали в учебен блок 4, с площ на обекта 7 кв.м."

28.1 Заповед за класиране

27. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ празна площ за щанд за канцеларски материали в учебен блок 10, с площ на обекта 11 кв.м."

27.1 Заповед за класиране

26. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ обект в учебен блок 7, хале7, с площ на обекта 1023 кв.м."

26.1 Заповед за класиране

25. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ обект в учебен блок 7, хале 6, с предназначение - производствена дейност и складово-търговска база, с площ на обекта 1594кв.м."

25.1 Заповед за класиране

24. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движима вещ - бордови дизелов двигател VOLVO PENTA MD7A"

23. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 525 Д с регистрационен номер СВ 8080 МХ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София "

22. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на следната движима вещ: - употребяван лек автомобил БМВ 316 I с регистрационен номер СА 6268 АМ – 1 брой, собственост на Техническия университет - София"

21. " Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 1/2 и. ч. от кухненски блок в съсобственост с "Асарел Медет" АД , находяша се в УСОБ Созопол"

20. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост, представляващ обект в Студентско общежитие блок 54, вх. Б , с площ на обекта 13,10 кв.м."

20.1 Заповед за класиране

19. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за банков офис", с площ 240,70 кв.м., находящ се в Технически университет - София учебен блок 1-ректорат"

19.1 Заповед за класиране

18. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " книжарница", с площ 86,01 кв.м., находящ се в Технически университет - София учебен блок 1-ректорат"

17. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за бюфет", с площ 50,12 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 2"

17.1 Заповед за класиране

16. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за склад", с площ 33,44 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 4"

16.1 Заповед за класиране

15. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за сървърно помещение", с площ 58,30 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 4"

15.1 Заповед за класиране

14. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за стоматологичен център", с площ 156,50 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 59, вход Г"

14.1 Заповед за класиране

13. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за търговия и услуги", с площ 95.04 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 59, вход А"

13.1 Заповед за класиране

12. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за търговия и услуги", с площ 75,60 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 59, вход Г"

11. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за складово търговска база", с площ 108,00 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 59, вход А"

10. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под 10 наем на част от имот - публична държавна собственост представляващ обект с предназначение " за детска кухня", с площ 123,54 кв.м., находящ се в Студентско общежитие блок 54, вход А"

10.1 Заповед за класиране

9. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, собственост на Технически университет – София: трактор, модел Болгар ТК 80 /бракуван/ с инв. номер 528268 с начална тръжна цена 1 200 /хиляда и двеста/ лева без ДДС."

8. "Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на Бракувани движими вещи – машини и др. по опис, собственост на Технически университет – София "

8.1 Опис на бракувани движими вещи

7. „Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи, Позиция 1 – кран едногредов мостов 5 т. /бракуван/ и Позиция 2 – трактор, модел Болгар ТК 80 /бракуван/“

7.1 Заповед за отсрочване

6. “Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за определяне на купувач на движими вещи - Бракувани движими вещи – машини и др. по опис, собственост на Технически университет – София”

6.1 Заповед за отсрочване

5. ”Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти- публична държавна собственост находящи се в НПГ по КТС- гр. Правец с предназначение за инсталиране на автомат за топли и безалкохолни напитки и комбиниран автомат за пакетирани стоки и за безалкохолни напитки”.

4. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имоти публична държавна собственост,представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх. Б на ТУ – София, с площ 13,10 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „склад“.

4.1 Заповед за класиране

3. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 54, вх. Б на ТУ – София, с площ 72,00 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „търговия и услуги“.

3.1 Заповед за класиране

2. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 59, вх. Г на ТУ – София, с площ 21,30 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „търговия и услуги“.

2.1 Заповед за класиране

1. Процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект, част от имот публична държавна собственост, представляващ помещение в студентско общежитие бл. № 59, вх. Г на ТУ – София, с площ 63,36 кв.м, находящо се в гр. София, р-н Студентски, предоставено за стопанисване и управление на ТУ – София, с предназначение „пицария/бърза закуска“.

1.1 Заповед за класиране