ЗДС - 2010 г.

7. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в учебно - спортно оздравителна база Семково (УСОБ Семково).
    7.1. Заповед за класиране - обект 2
    7.2. Заповед за класиране - обект 3

6. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.
    6.1. Заповед за класиране - обект 2
    6.2. Заповед за класиране - обект 6
    6.3. Заповед за класиране - обект 13
    6.4. Заповед за класиране - обект 14
    6.5. Заповед за класиране - обект 15
    6.6. Заповед за класиране - обект 16
    6.7. Заповед за класиране - обект 17
    6.8. Заповед за класиране - обект 18
    6.9. Заповед за класиране - обект 19
    6.10. Заповед за класиране - обект 20
    6.11. Заповед за класиране - обект 21

5. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.
    5.1. Заповед за класиране - обект 17
    5.2. Заповед за класиране - обект 12
    5.3. Заповед за класиране - обект 15
    5.4. Заповед за класиране - обект 16

4. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращо се в Колежа по енергетика и електроника кък Техническия университет - София база Ботевград.

3. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета

2. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет – София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета
    2.1 Заповед №1609/06.04.2010
    2.2 Заповед №1610/06.04.2010
    2.3 Заповед №1611/06.04.2010
    2.4 Заповед №1612/06.04.2010
    2.5 Заповед №1613/06.04.2010
    2.6 Заповед №1614/06.04.2010
    2.7 Заповед №1616/06.04.2010

1. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращи се в учебните блокове и студентските общежития на университета.
    1.1 На основание чл. 32 ал. 1 т.1 от ЗВО, нареждам: Изваждам от обявения
    търг с тайно наддаване, открит със заповед 532/19.02.2010 помещение
    от позиция 9.
    1.2 Заповед №1057/06.04.2010
    1.3 Заповед №1058/06.04.2010
    1.4 Заповед №1059/06.04.2010
    1.5 Заповед №1060/06.04.2010
    1.6 Заповед №1061/06.04.2010
    1.7 Заповед №1062/06.04.2010
    1.8 Заповед №1063/06.04.2010
    1.9 Заповед №1064/06.04.2010
    1.10 Заповед №1065/06.04.2010
    1.11 Заповед №1066/06.04.2010
    1.12 Заповед №1067/06.04.2010
    1.13 Заповед №1068/06.04.2010
    1.14 Заповед №1069/06.04.2010
    1.15 Заповед №1070/06.04.2010