ЗДС - 2009 г.

4. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращи се в учебните корпуси на университета.

3. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития и столове на университета.
    3-1 Заповеди за класиране

2. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещение, публична държавна собственост, предоставено за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращо се в учебен корпус 1 - Ректорат.

1. Търг с тайно наддаване за даване под наем на помещения и площи, публична държавна собственост, предоставени за стопанисване и управление на Техническия университет - София (ТУ - София) и намиращи се в студентските общежития и учебните корпуси на университета
    1-1 До участниците в търг с тайно наддаване обявен със заповед
          № 731/11.03.2009 на ректора на ТУ-София