Начало

 

В този сайт ще намерите обявените от Технически Университет - София публични търгове по Закона за държавната собственост и Правилника за прилагане на закона за държавната собственост.

 

Заповеди на ректора на ТУ - София на основание ЗМДВИП