ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯТА В СЕБРА НА ТУ-СОФИЯ НА НИВО ПЪРВОСТЕПЕННА И
ВТОРОСТЕПЕННА СИСТЕМА ПО ДНИ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В КАЛЕНДАРА


              ИЗБЕРИ ДАТА:
П В С Ч П С Н
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

В изпълнение на чл.126 от Постановление № 367 на Министерския съвет от 2011 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г. се публикува настоящата ежедневна информация за плащанията в Системата за електронни бюджетни разплащания (СЕБРА) на първостепенната система на Министерството на образованието, младежта и науката общо и по второстепенни системи/разпоредители и по код за вид плащане (без Българската академия на науките и държавните висши училища, които са обособени като самостоятелни първостепенни системи). За държавните общообразователни, специални и професионални училища и гимназии, информацията за ежедневните плащания се публикува по шестразряден код на второстепенната система в СЕБРА - регион.

Обобщената ежедневна информация за Българската академия на науките и за държавните висши училища се публикува от Министерството на финансите. Информацията за плащанията на подведомствените
разпоредители на самостоятелните първостепенни системи на Българската академия на науките и на държавните висши училища, включени в СЕБРА се публикува на електронните страници на БАН и на съответните ДВУ.

Информацията за извършените плащания в СЕБРА се класифицира по кодове за вид плащане, в съответствие с основните позиции на бюджетните разходи и операции в следните основни направления: