Със собствени средства е развита солидна почивна база за отдих и спорт за преподаватели и студенти, която се използва на преференциални цени:

 морска почивна станция в град Созопол
 морски почивен лагер с бунгала в село Равадиново
 високопланинска почивна станция в курорта “Семково”

Почивните станции са от хотелски тип, с две или три легла. В неактивен сезон се организират детски почивни лагери, спортни студентски лагери и учебни семинари.

Почивните станции в Созопол и Семково са категоризирани по Закона за Туризма с две звезди и могат да приемат за почивка и външни лица . В тях се организират зелени и сини ученически лагери, научни конференции и семинари.

Курортът “Семково” с красивата си природа и надморска височина 1600 м е особено привлекателен както през зимата, така и през лятото.

В почивната бази в град Созопол е организиран студентско – преподавателски яхт клуб с яхти и лодки за академично гребане.